Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS023K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 – Aktualizace 2018-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Fri May 04 10:44:18 CEST 2018
Předkladatel: Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
IČ předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: Mon Mar 26 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: VYS023K_oznameni.zip (8257 kB) - 23.03.2018 15:43:42
Informace o oznámení: VYS023K_infOznam.pdf (428 kB) - 26.03.2018 09:24:55
Závěr zjišťovacího řízení: VYS023K_zjistovaci.pdf (396 kB) - 04.05.2018 10:44:18
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Aktualizace 2018-2020