Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS025K
Název koncepce: Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Wed Oct 17 12:33:29 CEST 2018
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČ předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: VYS025K_oznameni.zip (1866 kB) - 04.09.2018 16:53:15
Informace o oznámení: VYS025K_infOznam.pdf (435 kB) - 04.09.2018 16:53:15
Závěr zjišťovacího řízení: VYS025K_zjistovaci.pdf (400 kB) - 17.10.2018 12:33:29
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: