Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS028K
Název koncepce: „Adaptační strategie statutárního města Jihlavy na změnu klimatu“
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2022 08:28
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 04.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 24.01.2022
Text oznámení: VYS028K_oznameni.zip (2481 kB) - 04.01.2022 10:52:17
Informace o oznámení: VYS028K_infOznam.docx (30 kB) - 04.01.2022 10:52:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS028K_infZjistovaci.docx (31 kB) - 08.02.2022 08:28:47
Závěr zjišťovacího řízení: VYS028K_zjistovaci.docx (42 kB) - 08.02.2022 08:28:47
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: