Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS031K
Název koncepce: Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2022 10:20
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 31.10.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2022
Text oznámení: VYS031K_oznameni.pdf (784 kB) - 31.10.2022 07:52:19
Informace o oznámení: VYS031K_infOznam.pdf (432 kB) - 31.10.2022 07:53:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS031K_infZjistovaci.docx (29 kB) - 06.12.2022 18:43:34
Závěr zjišťovacího řízení: VYS031K_zjistovaci.pdf (407 kB) - 08.12.2022 10:20:50
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: