Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS032K
Název koncepce: Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2024 09:16
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 20.02.2024
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2024
Text oznámení: VYS032K_oznameni.zip (10185 kB) - 20.02.2024 11:20:42
Informace o oznámení: VYS032K_infOznam.pdf (193 kB) - 20.02.2024 11:20:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS032K_infZjistovaci.pdf (164 kB) - 20.03.2024 09:16:12
Závěr zjišťovacího řízení: VYS032K_zjistovaci.pdf (227 kB) - 20.03.2024 09:16:12
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: