Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: VYS084U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města Velká Bíteš
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2006 11:38
Předkladatel: Městský úřad Velká Bíteš
IČ předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: VYS084U_zjistovaci.doc (89 kB) - 16.02.2005 12:32:34
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Text stanoviska: VYS084U_zaverStan.doc (33 kB) - 31.01.2006 11:38:31
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: