Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: VYS274U
Název koncepce: Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Otín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2018 09:16
Předkladatel:
IČ předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: