Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: VYS275U
Název koncepce: zadání zm. 2 ÚP Horní Myslová
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2018 14:15
Předkladatel: MěÚ Telč
IČ předkladatele: 00000000
Návrh zadání: VYS275U_navrhZadani.pdf (140 kB) - 27.09.2018 14:14:14
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: