Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: VYS307P
Název koncepce: Návrh zadání ÚPO Telč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2013 08:28
Předkladatel: Městský úřad Telč
IČ předkladatele: 00286745
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: VYS307P_navrhZadani.rar (80603 kB) - 10.04.2013 08:25:50
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS307P_stanoviskoNavrhZadani.doc (41 kB) - 15.09.2009 09:46:51
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): VYS307P_stanoviskoNavrh1.doc (46 kB) - 10.04.2013 08:28:45
Důvody ukončení posuzování: