Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: VYS475P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Luka nad Jihlavou - změna č.2
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2012 08:38
Předkladatel: Magistrát města Jihlavy
IČ předkladatele: 00286010
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: VYS475P_navrhZadani.pdf (172 kB) - 13.07.2011 08:21:24
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS475P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (36 kB) - 13.07.2011 08:23:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): VYS475P_stanoviskoNavrh1.doc (4125 kB) - 25.09.2012 08:38:19
Text stanoviska k návrhu (2): VYS475P_stanoviskoNavrh2.doc (615 kB) - 25.09.2012 08:38:19
Text stanoviska k návrhu (3): VYS475P_stanoviskoNavrh3.pdf (36 kB) - 06.11.2012 08:38:19
Důvody ukončení posuzování: