Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS776F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Karlov + změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 07:03
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.03.2019
Předkladatel: MěÚ Žďár nad Sázavou
IČ předkladatele: 00295841
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: VYS776F_zadani.doc (927 kB) - 26.04.2019 07:03:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.04.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS776F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (285 kB) - 26.04.2019 07:03:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: