Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS777F
Název koncepce: Návrh ÚP Mrákotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2019 07:34
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.04.2019
Předkladatel: MěÚ Telč
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: VYS777F_zadani.pdf (349 kB) - 03.05.2019 07:33:45
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.05.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: VYS777F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (82 kB) - 03.05.2019 07:34:53
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: