Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK003P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Chvalčova
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2008 11:42
Předkladatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor regionálního rozvoje, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO předkladatele: 00287113
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK003P_stanoviskoNavrhZadani.doc (152 kB) - 08.03.2007 11:18:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK003P_stanoviskoKoncept.doc (125 kB) - 21.02.2008 11:42:28
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: