Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK007K
Název koncepce: Strategický plán města Kroměříže - Aktualizace na léta 2010 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2010 07:48
Předkladatel: Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Datum zveřejnění: 02.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK007K_oznameni.zip (1548 kB) - 04.03.2010 14:11:03
Informace o oznámení: ZLK007K_infOznam.pdf (89 kB) - 04.03.2010 14:12:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK007K_zjistovaci.pdf (112 kB) - 09.04.2010 07:48:58
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: