Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK009K
Název koncepce: Aktualizace koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2012 13:23
Předkladatel: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ předkladatele: 00283924
Datum zveřejnění: 18.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK009K_oznameni.pdf (1297 kB) - 18.10.2011 08:25:45
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK009K_zjistovaci.pdf (118 kB) - 12.03.2012 15:53:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Vondráček Ladislav Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: ZLK009K_vyhodnoceni.rar (2073 kB) - 13.03.2012 14:39:59
Návrh koncepce: ZLK009K_navrh.zip (11086 kB) - 15.03.2012 10:46:41
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání: 16.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: ZLK009K_infVP.pdf (203 kB) - 16.04.2012 08:11:53
Zápis z veřejného projednání: ZLK009K_zapisVP.pdf (292 kB) - 25.04.2012 13:30:32
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: ZLK009K_zaverStan.pdf (305 kB) - 01.11.2012 13:23:06
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: