Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK012K
Název koncepce: „STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE- aktualizace na období 2013-2023“
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2013 10:52
Předkladatel: Město Kroměříž, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00287351
Datum zveřejnění: 18.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2013
Text oznámení: ZLK012K_oznameni.docx (1548 kB) - 30.09.2013 10:24:10
Informace o oznámení: ZLK012K_infOznam.doc (95 kB) - 30.09.2013 10:24:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK012K_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 01.11.2013 10:52:13
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK012K_zjistovaci.pdf (341 kB) - 01.11.2013 10:52:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: