Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK015K
Název koncepce: Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2019 10:47
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje
IČO předkladatele: 70891320
Datum zveřejnění: 28.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK015K_oznameni.rar (644 kB) - 26.06.2019 14:34:29
Informace o oznámení: ZLK015K_infOznam.pdf (177 kB) - 26.06.2019 14:34:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK015K_infZjistovaci.rar (4112 kB) - 02.08.2019 13:52:04
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK015K_zjistovaci.pdf (260 kB) - 02.08.2019 13:52:04
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ZLK015K_vyhodnoceni.pdf (2696 kB) - 15.11.2019 10:47:09
Návrh koncepce: ZLK015K_navrh.pdf (4048 kB) - 15.11.2019 10:47:09
Informace o návrhu koncepce: ZLK015K_infNavrh.pdf (184 kB) - 15.11.2019 10:47:09
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: