Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK016K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2019 14:31
Předkladatel: Město Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Datum zveřejnění: 15.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2019
Text oznámení: ZLK016K_oznameni.rar (608343 kB) - 14.11.2019 09:55:45
Informace o oznámení: ZLK016K_infOznam.pdf (176 kB) - 14.11.2019 09:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK016K_infZjistovaci.pdf (522 kB) - 18.12.2019 14:31:25
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK016K_zjistovaci.pdf (191 kB) - 18.12.2019 14:31:10
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: