Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK021K
Název koncepce: Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - ZLÍN 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2021 13:34
Předkladatel: Statutární město Zlín
IČO předkladatele: 00283924
Datum zveřejnění: 29.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK021K_oznameni.rar (1883 kB) - 28.07.2021 14:46:11
Informace o oznámení: ZLK021K_infOznam.pdf (235 kB) - 28.07.2021 14:46:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK021K_infZjistovaci.pdf (295 kB) - 02.09.2021 13:34:02
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK021K_zjistovaci.rar (2406 kB) - 02.09.2021 13:34:02
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: