Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK022K
Název koncepce: Adaptační strategie města na změnu klimatu – komplexní strategický a plánovací dokument města Vsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2022 13:32
Předkladatel: Město Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Datum zveřejnění: 13.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2022
Text oznámení: ZLK022K_oznameni.rar (5158 kB) - 12.01.2022 10:10:05
Informace o oznámení: ZLK022K_infOznam.pdf (241 kB) - 12.01.2022 10:10:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK022K_infZjistovaci.pdf (331 kB) - 16.02.2022 13:32:46
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK022K_zjistovaci.pdf (331 kB) - 16.02.2022 13:32:45
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: