Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK023K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility města Zlína pro rok 2035
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2022 15:13
Předkladatel: Statutární město Zlín
IČO předkladatele: 00283924
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK023K_oznameni.pdf (2093 kB) - 13.05.2022 10:12:50
Informace o oznámení: ZLK023K_infOznam.pdf (243 kB) - 16.05.2022 09:59:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK023K_infZjistovaci.pdf (681 kB) - 08.06.2022 15:13:46
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK023K_zjistovaci.pdf (681 kB) - 08.06.2022 15:13:46
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: