Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK032S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Lutopecny za období 2016-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2020 09:45
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 02.03.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK032S_navrh_textNavrhu.pdf (1465 kB) - 04.03.2020 09:45:18
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK032S_navrh_textStanoviska.pdf (220 kB) - 04.03.2020 09:45:18
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: