Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK034S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Strání za období 2017-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2020 13:15
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.03.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK034S_navrh_textNavrhu.pdf (795 kB) - 04.03.2020 13:15:28
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK034S_navrh_textStanoviska.pdf (222 kB) - 04.03.2020 13:15:28
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: