Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK036S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Návojná za období 2015-2019
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2020 09:30
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Valašské Klobouky
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK036S_navrh_textNavrhu.pdf (628 kB) - 11.03.2020 09:30:03
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK036S_navrh_textStanoviska.pdf (226 kB) - 11.03.2020 09:30:03
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: