Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK085S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Držková
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2021 09:34
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Magistrát města Zlína
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 13.04.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK085S_navrh_textNavrhu.pdf (930 kB) - 21.04.2021 09:34:16
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK085S_navrh_textStanoviska.pdf (257 kB) - 21.04.2021 09:34:16
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: