Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK182P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Francova Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2012 07:23
Předkladatel: Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK182P_stanoviskoNavrhZadani.doc (148 kB) - 21.03.2008 08:30:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK182P_stanoviskoKoncept.pdf (146 kB) - 27.02.2012 07:23:35
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: