Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK197P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Střelná
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2012 08:30
Předkladatel: Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK197P_stanoviskoNavrhZadani.doc (153 kB) - 15.04.2008 10:57:13
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK197P_stanoviskoKoncept.pdf (143 kB) - 28.02.2012 08:30:43
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: