Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK263F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Študlov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2019 08:28
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 03.06.2019
Předkladatel: Městský úřad Valašské Klobouky
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK263F_zprava.pdf (568 kB) - 20.06.2019 08:27:42
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 17.06.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ZLK263F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (188 kB) - 20.06.2019 08:28:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: