Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK285P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Horní Bečva
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2019 09:05
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK285P_navrhZadani.pdf (1229 kB) - 21.10.2008 13:33:10
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK285P_stanoviskoNavrhZadani.doc (153 kB) - 24.11.2008 14:35:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK285P_stanoviskoNavrh1.pdf (658 kB) - 15.11.2019 09:05:27
Důvody ukončení posuzování: