Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK344P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lhota u Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2010 11:56
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK344P_navrhZadani.pdf (881 kB) - 16.02.2009 13:43:07
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK344P_stanoviskoNavrhZadani.doc (163 kB) - 13.03.2009 11:45:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK344P_stanoviskoNavrh1.doc (139 kB) - 01.10.2010 11:56:50
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK344P_stanoviskoNavrh2.doc (119 kB) - 01.10.2010 11:56:50
Důvody ukončení posuzování: