Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK365P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Nový Hrozenkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2015 11:20
Předkladatel: MěÚ Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK365P_navrhZadani.pdf (1070 kB) - 15.04.2009 10:48:28
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK365P_stanoviskoNavrhZadani.doc (140 kB) - 13.05.2009 08:47:00
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Dohnal Tomáš Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK365P_stanoviskoNavrh1.pdf (381 kB) - 19.08.2015 11:20:55
Důvody ukončení posuzování: