Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK393P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Uherské Hradiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2010 07:04
Předkladatel: MěÚ Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 19 686 70 Uherské Hradiště
IČO předkladatele: 00291471
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK393P_navrhZadani.zip (10585 kB) - 12.06.2009 11:42:57
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK393P_stanoviskoNavrhZadani.doc (164 kB) - 27.07.2009 13:46:57
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK393P_stanoviskoNavrh1.doc (119 kB) - 12.11.2010 07:04:48
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK393P_stanoviskoNavrh2.doc (155 kB) - 12.11.2010 07:04:48
Důvody ukončení posuzování: