Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK488P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Velké Karlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2010 15:42
Předkladatel: MěÚ Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK488P_navrhZadani.pdf (2093 kB) - 18.02.2010 11:05:13
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK488P_stanoviskoNavrhZadani.doc (143 kB) - 17.03.2010 15:42:11
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: