Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK516P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Střížovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2008 08:12
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Kroměříž
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK516P_stanoviskoNavrhZadani.doc (147 kB) - 03.03.2008 08:12:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK516P_stanoviskoNavrh1.doc (148 kB) - 28.05.2010 10:17:16
Důvody ukončení posuzování: