Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK691P
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Otrokovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2014 10:36
Předkladatel: Městský úřad Otrokovice, Odbor rozvoje a správy majetku, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
IČO předkladatele: 00284301
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice
Text návrhu zadání: ZLK691P_navrhZadani.pdf (330 kB) - 13.11.2012 14:52:55
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK691P_stanoviskoNavrhZadani.doc (145 kB) - 10.04.2013 14:36:42
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK691P_stanoviskoNavrh1.pdf (350 kB) - 06.09.2014 10:36:36
Důvody ukončení posuzování: