Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK699P
Název koncepce: Koncept změny č.1b) 2 územního plánu sídelního útvaru Rajnochovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2013 14:47
Předkladatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00287113
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Poznámka:
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK699P_stanoviskoKoncept.pdf (387 kB) - 14.02.2013 14:47:58
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: