Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Beneš Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42626/ENV/06, 34815/ENV/11; 23137/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15250/3987/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: TECHNOPROJEKT, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Havlíčkovo nábřeží 38
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava
Zaměstnavatel - PSČ: 730 16
Zaměstnavatel - telefon: 602 755 565
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Slavíkova 4419/30
Bydliště - město: Ostrava - Poruba
Bydliště - PSČ: 708 00
Bydliště - telefon: 597 363 453, 602 755 565
Bydliště - fax:
Email: josef.benes@technoprojekt.cz, benesj@tiscali.cz
Poznámka: výroba a zpracování kovů, strojírenská výroba, další odvětví lehkého průmyslu, liniové stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: