Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Dufek Jiří Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47648/ENV/06; 50231/ENV/11, 35369/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15637/1716/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: MOTRAN Research, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vranov 94
Zaměstnavatel - mesto: Vranov u Brna
Zaměstnavatel - PSČ: 664 32
Zaměstnavatel - telefon: 541 239 248
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Vranov 94
Bydliště - město: Vranov u Brna
Bydliště - PSČ: 664 32
Bydliště - telefon: 541 239 248, 728 919 248
Bydliště - fax:
Email: jiri.dufek@motran.info
Poznámka: životní prostředí v dopravě
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: