Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Dušková Markéta Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
60744/ENV/07; 85645/ENV/12
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2137/373/OIP/03
Platnost do: 17.04.2018
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Heřmánková 2212/B
Zaměstnavatel - mesto: Brandýs nad Labem
Zaměstnavatel - PSČ: 250 01
Zaměstnavatel - telefon: 274 784 927-9
Zaměstnavatel - fax: 724 778 729
Bydliště - ulice: Heřmánková 2212/B
Bydliště - město: Brandýs nad Labem
Bydliště - PSČ: 250 01
Bydliště - telefon: 724 778 729
Bydliště - fax:
Email: duskova.marketa@centrum.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: