Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Dvořáková Irena RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37755/ENV/06, 6629/ENV/11, 31986/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7401/905/OPVŽP/98
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT
Zaměstnavatel - ulice: Slezská 549
Zaměstnavatel - mesto: Chrudim
Zaměstnavatel - PSČ: 537 05
Zaměstnavatel - telefon: 605 762 872
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Slezská 549
Bydliště - město: Chrudim
Bydliště - PSČ: 537 05
Bydliště - telefon: 605 762 872
Bydliště - fax:
Email: eaudit@seznam.cz
Poznámka: klasická energetika, zpracování kovů, papírenský průmysl, chemie a petrochemie, lehký průmysl, odpadové hospodářství, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano