Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Boháčková Darina RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45676/ENV/06; 53108/ENV/11; 47043/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2076/321/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Darina Boháčková
Zaměstnavatel - ulice: Nad Turbovou 19
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5
Zaměstnavatel - PSČ: 150 00
Zaměstnavatel - telefon: 605 585 721
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Nad Turbovou 19
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 150 00
Bydliště - telefon: 605 585 721
Bydliště - fax:
Email: remenarova.d@volny.cz
Poznámka: geologie, vody
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: