Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Smutný Martin Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
1461/ENV/09, 73321/ENV/14
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7554/OPVI/04
Platnost do: 08.11.2019
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Integra Consulting Services, s.r.o
Zaměstnavatel - ulice: Pobřežní 18/16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 186 00
Zaměstnavatel - telefon: 234 134 236
Zaměstnavatel - fax: 234 134 236
Bydliště - ulice: Větrná 6197/10
Bydliště - město: Ostrava-Poruba
Bydliště - PSČ: 708 00
Bydliště - telefon: 724 110 779
Bydliště - fax:
Email: martin.smutny@integranet.cz
Poznámka: posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA),ochrana přírody,udržitelný rozvoj,EIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano