Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Obršál Zdeněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45652/ENV/06, 111159/ENV/10
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6890/218/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Tuněchody 114
Zaměstnavatel - mesto: Chrudim 1
Zaměstnavatel - PSČ: 537 01
Zaměstnavatel - telefon: 469 632 568, 603 256 471
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Tuněchody 114
Bydliště - město: Chrudim 1
Bydliště - PSČ: 537 01
Bydliště - telefon: 469 632 568, 603 256 471
Bydliště - fax:
Email: zdenek.obrsal@seznam.cz
Poznámka: všechny záměry kromě liniových staveb a záměrů spojených s těžbou
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: