Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Obst Petr RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41659/ENV/06; 107547/ENV/10
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17832/2781/OPVŽP/01
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Petr Obst - G.L.I.
Zaměstnavatel - ulice: Havlíčkovo náměstí 839
Zaměstnavatel - mesto: Humpolec
Zaměstnavatel - PSČ: 396 01
Zaměstnavatel - telefon: 606 674 162
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Vilémov 35
Bydliště - město: Humpolec
Bydliště - PSČ: 396 01
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: p.obst@gli.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: