Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35125/ENV/06; 97800/ENV/11, 43278/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2019/314/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: A-SPEKTRUM, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Polní 9
Zaměstnavatel - mesto: Rudlofov
Zaměstnavatel - PSČ: 373 71
Zaměstnavatel - telefon: 604 602 972
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Polní 9
Bydliště - město: Rudolfov
Bydliště - PSČ: 373 71
Bydliště - telefon: 604 602 972
Bydliště - fax: 387 319 246
Email: aspektrum@volny.cz
Poznámka: stavby, životní prostředí a ÚP, vyhotovení SEA pro územní plány
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano