Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Vavrečková Jitka Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43283/ENV/06; 49651/ENV/11, 42004/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15914/2454/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon: 724 622 988
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Nerudova 603
Bydliště - město: Zlaté Hory
Bydliště - PSČ: 793 76
Bydliště - telefon: 724 622 988
Bydliště - fax:
Email: vavreckova.jitka@gmail.com
Poznámka: zemědělství a vodní hospodářství, dobývání nerostů, průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano