Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45329/ENV/06; 101685/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
11098/1714/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GEIA
Zaměstnavatel - ulice: Sládkovičova 1306/11
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 142 00
Zaměstnavatel - telefon: 777 104 128, 241 724 014
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Sládkovičova 1306/11
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 142 00
Bydliště - telefon: 777 104 128
Bydliště - fax:
Email: jirimanour@email.cz
Poznámka: těžba nerostných surovin, ovlivnění podzemních vod, půd a hornického prostředí, ukládání odpadů
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: