Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Morávková Milena Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41642/ENV/06, 23116/ENV/11, 31228/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6774/1095/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Ing. Milena Morávková - Projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie
Zaměstnavatel - ulice: Psáry č. ev. 279
Zaměstnavatel - mesto: Psáry
Zaměstnavatel - PSČ: 252 44
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Psáry č. ev. 279
Bydliště - město: Psáry
Bydliště - PSČ: 252 44
Bydliště - telefon: 603 786 620
Bydliště - fax:
Email: milmoravkova@volny.cz
Poznámka: ÚSES, dendrologické průzkumy, vegetační a sadovnické úpravy, územní plány a urb. studie, vyhodnocení vlivu na ŽP, ZPF, PUPFL, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano