Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Frola František Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
16233/ENV/06, 24235/ENV/11, 11738/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
10181/1566/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: FROLAPROJEKT Ing. F. Frola
Zaměstnavatel - ulice: Štefánikova 314/13
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové 11
Zaměstnavatel - PSČ: 500 11
Zaměstnavatel - telefon: 732 476 593, 491 021 905 (večer)
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Štefánikova 314/13
Bydliště - město: Hradec Králové 11
Bydliště - PSČ: 500 11
Bydliště - telefon: 491 021 905
Bydliště - fax:
Email: f.frola@seznam.cz
Poznámka: krajinný ráz, krajinná ekologie, obnovitelné zdroje energií (FVE, větrné elektrárny), biologické složky přírody, lesní ekosystémy, studie proveditelnosti, územní plány (SEA), prvky ÚSES, přírodní prvky a zdroje, arboristika
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano