Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Adamec Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41584/ENV/06, 100894/ENV11; 87552/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4713/612/OPVŽP/98
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: A-EKO
Zaměstnavatel - ulice: K Cihelně 313/41
Zaměstnavatel - mesto: Praha 9 - Satalice
Zaměstnavatel - PSČ: 190 15
Zaměstnavatel - telefon: 286 850 177, 724 362 386
Bydliště - ulice: K Cihelně 313/41
Bydliště - město: Praha 9 - Satalice
Bydliště - PSČ: 190 15
Bydliště - telefon: 286 850 152
Email: ing.petr.adamec@email.cz
Poznámka: obchodní centra, průmyslové stavby, chemie, skladovací objekty, tiskárny
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: